Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa/Cennik
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2018-2021
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2019
Archiwum
-> 2013
->2014
->2015
->2016
-> 2017
->2018
->2019
* 2018
Archiwum
-> 2013
-> 2014
-> 2015
-> 2016
-> 2017
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry

DokumentOdwiedzin
Przedmiot działalności2643
Dane przedsiębiorstwa630
Dane przedsiębiorstwa2450
Struktura organizacyjna2608
Taryfa obowiązująca od dnia 1.12.2011 roku do dnia 30.11.2012 roku61
Obsługa płatności2075
Regulamin31
Akty prawne2104
Formularze i wnioski do pobrania1990
Wzory umów1974
Oferty pracy2833
Dane kontaktowe2390
Redakcja19470
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2012 roku do 30.11.2013 roku146
Badanie bilansu32
10
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków2019
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach224
Dostawa polimeru do odwadniania osadu ściekowego695
dostawa polimeru do odwadniania osadu80
Budowa studni głębinowej nr 3b oraz likwidację istniejących studni głębinowych nr 3 i 3a874
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie652
Warunki do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego 827
Ogłoszenie taryfy na rok 2014298
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2013 roku do 30.11.2014 roku125
przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej1857
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej1612
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie1394
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" - etap II 600
badanie bilansu30
Ogłoszenie taryfy na rok 20151921
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2014 do 30.11.2015 roku331
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach od dnia 1.12.2014 do dnia 30.11.2015r.354
Godziny pracy zakładu w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.101
przetarg na dostawę paliwa780
Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej36
powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zabezpieczenie konstrukcji betonowych zbiornika wody pitnej109
Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółkę z o.o. obowiązujący od 01.07.2013 r.337
przetarg na dostawę koparko-ładowarki979
wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki36
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.1159
Ogłoszenie taryfy na rok 20161984
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2015 do 30.11.2016 roku424
Cena za przyjęcie ścieków dowozonych do Oczyszczalni ścieków w Przyborzycach od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.189
Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.5222
wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza - etap III262
wyniki przetargu na budowę studni 6b oraz likwidację studni 6a284
wyniki przetargu na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej1277
Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" 718
Przetarg na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej54
Wyniki przetargu dotyczacego budowy studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie 629
badanie bilansu 20161340
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 777
Wyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 800
Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 899
ogłoszenie o przedłużenie taryfy442
Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.758
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Wodciagów Miejskich422
Wyniki przetargu na dostawę samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.929
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego na Oczyszczalni ścieków Przyborzyce od dnia 01.03.2017r.382
Uchwała w sprawie przedluienia czasu obowiqzywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków178
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutegp 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków187
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP1092
960
Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 606
Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów616
"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1554
Sukcesywna dostawa kruszywa i usługi transportowo sprzętowe753
Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1750
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 775
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego5946
1124
Maszynista stacji pomp179
Monter sieci wod- kan131
przetarg nawierzchnie54
przetarg paliwo63
unieważnienie przetargu na dostawę paliwa4093
Drugi przetarg na sukcesyną dostawę paliw64
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny618
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.798
Ogłoszenie w sprawie tafyfy oraz podliczników6475
527
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe239
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.237
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie244
dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe314
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.409
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 81
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach301
wykonanie dokumentacji projektowej SUW483
Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków obowiązująca od dnia 26 maja 2018271
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 25
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12 1388
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach348
Ogłoszenie o wyniku przetargu studnia Mokrzyn457
przetarg na minikoparkę z przyczepą transportową 1166
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach362
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"367
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej439
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.3420
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 3826
Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.191
Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.167
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów228
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów246
Dostawa samochodu ciężarowego165
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu219
Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spólkę Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o.40
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu3557
Razem123402

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 126132