Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
Uchwały
Kontrole

DokumentOdwiedzin
Przedmiot działalności4702
Dane przedsiębiorstwa1481
Dane przedsiębiorstwa4635
Struktura organizacyjna4877
Taryfa obowiązująca od dnia 1.12.2011 roku do dnia 30.11.2012 roku61
Obsługa płatności4005
Regulamin31
Akty prawne4125
Formularze i wnioski do pobrania4027
Wzory umów3821
Oferty pracy4731
Dane kontaktowe4542
Redakcja32600
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2012 roku do 30.11.2013 roku146
Badanie bilansu32
10
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków2987
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach224
Dostawa polimeru do odwadniania osadu ściekowego1378
dostawa polimeru do odwadniania osadu303
Budowa studni głębinowej nr 3b oraz likwidację istniejących studni głębinowych nr 3 i 3a1554
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie1727
Warunki do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego 1475
Ogłoszenie taryfy na rok 2014298
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2013 roku do 30.11.2014 roku125
przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej2916
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej2317
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie2033
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" - etap II 1304
badanie bilansu30
Ogłoszenie taryfy na rok 20153951
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2014 do 30.11.2015 roku331
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach od dnia 1.12.2014 do dnia 30.11.2015r.354
Godziny pracy zakładu w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.101
Sukcesywna dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej -20151847
Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej459
Wyniki prztragu: powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej551
Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółkę z o.o. obowiązujący od 01.07.2013 r.337
przetarg na dostawę koparko-ładowarki2075
wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki471
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.2245
Ogłoszenie taryfy na rok 20163981
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2015 do 30.11.2016 roku424
Cena za przyjęcie ścieków dowozonych do Oczyszczalni ścieków w Przyborzycach od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.189
Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.6262
wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza - etap III681
Wyniki przetargu- Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Byt765
Wyniki przetargu: Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej2996
Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" 1834
Przetarg na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej54
Wyniki przetargu: Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie 1933
badanie bilansu 20162202
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1832
Wyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1588
Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 2369
ogłoszenie o przedłużenie taryfy1298
Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.1928
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Wodciagów Miejskich565
Wyniki przetargu: Dostawqa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.2384
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego na Oczyszczalni ścieków Przyborzyce od dnia 01.03.2017r.519
Uchwała w sprawie przedluienia czasu obowiqzywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków178
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutegp 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków187
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP2875
2771
Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 1715
Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów1679
"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 2604
Wyniki przetargu -Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2017 2288
Wyniki przetargu- Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 12371
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1766
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego7556
2881
Maszynista stacji pomp180
Monter sieci wod- kan131
przetarg na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.505
Unieważnienie przetargu - Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 2017510
unieważnienie przetargu na dostawę paliwa4716
II prztragu- Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 2017468
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny1606
Wynik przetargu- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.2561
Ogłoszenie w sprawie tafyfy oraz podliczników8434
2268
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe673
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.237
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie762
wyniki przetargu: dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe1541
wynik przetargu -Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.1882
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 459
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach702
Wynik przetargu -wykonanie dokumentacji projektowej SUW1894
Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków obowiązująca od dnia 26 maja 20181782
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dt.Budowy studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 456
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12 2736
Wyniki przetargu -Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach1816
Wynik Przetargu nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 121912
Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 20182130
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach1663
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"1838
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej1823
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.4541
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 5297
Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.1717
Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.1556
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów1646
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1829
Dostawa samochodu ciężarowego1649
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu1918
Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę "Wodociągi Miejskie Bytów" sp. z o.o.951
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu8187
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20195213
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów1132
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1036
Zatwierdzona Taryfa485
deklaracja1378
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020 r.732
Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t Opel VIVARO578
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej733
informacja o wyniku przetargu sprzedaży samnochodu ciężarowergo opel622
Budowa studni głębinowej nr 3 na tereniu ujęcia wód podziemnych w m. Udorpie dz. nr 213610
Informacja o wyniku przetargu "Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny-benzyny uniwersalnej"568
informacja o wyniku przetragu na budowę studni nr 3 w Udorpiu733
usługi geodezyjne132
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r1063
01.20201010
20211171
201914
2020487
2021484
Wykaz darowizn 960
WYKAZ DOFINANSOWAŃ OTRZYMANYCH PRZEZ 928
Uchwała nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów spólki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki453
Uchwała nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi Miejskie Bytów spółki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu486
Uchwała nr 12/2019 Zgromadzenia Wspóników Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. z dnia 12.04.2019r.o zmianie uchwały Nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu475
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów85
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego120
Wyniki przetargu 716
raport971
Uchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach412
Uchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2020413
Uchwała nr16/2020 z dnia 15 października 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2021402
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego683
Wyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów545
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona 613
Kontrola ZUS 2021440
Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych166
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie356
Wyniki przetargu - Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie427
Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2021286
Wyniki przetargu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2021375
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów298
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów368
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego307
Wyniki przetargu - Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego292
Wynik przetargu- wyłonienie drugiego wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy przez pierwszego wykonawcę dot. przetargu Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy za 288
Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2020271
Wyniki przetargu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2020326
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów-2020336
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2020330
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020rok329
Wyniki przetargu- Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020rok335
Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. -Opel Vivaro324
Wyniki przetargu - Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. -Opel Vivaro311
Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej318
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej333
Raport z kontroli WIOŚ 2021262
Wyniki Przetargu -Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.290
wyniki przetargu -Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk295
wyniki prztragu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów283
wyniki przetargu -Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów285
wyniki prztargu - dostawa samochodu ciężarowego292
Unieważnie prztragu-Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu286
Wyniki prztargu -Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 2019275
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Wodociągów Miejskich w Bytowie691
Wyniki przetargu:Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 222
Dostawa samochodu w wersji 2 osobowej235
wyniki przytargu-Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r246
wyniki przetargu-Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach237
wyniki przetargu-" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"254
Unieważnienie postępowania - Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 2018244
wyniki prztaragu- Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3237
Przetarg na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej225
Wyniki przetargu: Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej234
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok180
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok1368
Główny ksiegowy/księgowa303
Kierownik ds. gospodarki odpadami komunalnymi104
Ładowacz - osoba do obsługi śmieciarki240
Wyniki przetargu -Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok182
Regulamin organizacyjny191
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego19
202280
Razem283889

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 286620