Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

DokumentOdwiedzin
Przedmiot działalności6474
Dane przedsiębiorstwa2207
Dane przedsiębiorstwa6572
Struktura organizacyjna6761
Taryfa obowiązująca od dnia 1.12.2011 roku do dnia 30.11.2012 roku61
Regulamin31
Akty prawne5882
Formularze i wnioski do pobrania5824
Wzory umów5564
Oferty pracy5649
Dane kontaktowe6285
Redakcja42753
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2012 roku do 30.11.2013 roku146
Badanie bilansu32
10
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków3742
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach224
Dostawa polimeru do odwadniania osadu ściekowego1378
dostawa polimeru do odwadniania osadu303
Budowa studni głębinowej nr 3b oraz likwidację istniejących studni głębinowych nr 3 i 3a1554
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie2824
Warunki do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego 1475
Ogłoszenie taryfy na rok 2014298
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2013 roku do 30.11.2014 roku125
przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej4068
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej2317
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie2033
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" - etap II 1304
badanie bilansu30
Ogłoszenie taryfy na rok 20155709
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2014 do 30.11.2015 roku331
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach od dnia 1.12.2014 do dnia 30.11.2015r.354
Godziny pracy zakładu w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.101
Sukcesywna dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej -20152975
Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej1565
Wyniki prztragu: powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej1671
Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółkę z o.o. obowiązujący od 01.07.2013 r.337
przetarg na dostawę koparko-ładowarki3255
wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki1589
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.3387
Ogłoszenie taryfy na rok 20165716
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2015 do 30.11.2016 roku424
Cena za przyjęcie ścieków dowozonych do Oczyszczalni ścieków w Przyborzycach od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.189
Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.7398
wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza - etap III1775
Wyniki przetargu- Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Byt1963
Wyniki przetargu: Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej4284
Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" 3001
Przetarg na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej54
Wyniki przetargu: Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie 3197
badanie bilansu 20162985
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 2923
Wyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1588
Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 3569
ogłoszenie o przedłużenie taryfy2031
Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.3075
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Wodciagów Miejskich565
Wyniki przetargu: Dostawqa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.3596
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego na Oczyszczalni ścieków Przyborzyce od dnia 01.03.2017r.519
Uchwała w sprawie przedluienia czasu obowiqzywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków178
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutegp 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków187
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP4446
4330
Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2835
Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów2795
"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 3694
Wyniki przetargu -Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2017 3524
Wyniki przetargu- Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 13631
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1766
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego8818
4444
Maszynista stacji pomp180
Monter sieci wod- kan131
przetarg na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.1595
Unieważnienie przetargu - Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20171675
unieważnienie przetargu na dostawę paliwa4716
II prztragu- Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20171495
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny1606
Wynik przetargu- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.3925
Ogłoszenie w sprawie tafyfy oraz podliczników10040
plan wieloletni 2021-20242405
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe1726
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.237
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie1880
wyniki przetargu: dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe2683
wynik przetargu -Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.3078
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 1508
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach1727
Wynik przetargu -wykonanie dokumentacji projektowej SUW3145
Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków obowiązująca od dnia 26 maja 20182648
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dt.Budowy studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 1520
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12 3922
Wyniki przetargu -Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach2987
Wynik Przetargu nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 123064
Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 20183125
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach2809
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"3051
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej2988
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.5653
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 6486
Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.2916
Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.2744
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów2734
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów2970
Dostawa samochodu ciężarowego2872
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu3119
Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę "Wodociągi Miejskie Bytów" sp. z o.o.1712
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu8187
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20196300
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów1829
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1697
Zatwierdzona Taryfa485
deklaracja3140
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020 r.1443
Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t Opel VIVARO1275
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej1419
informacja o wyniku przetargu sprzedaży samnochodu ciężarowergo opel1318
Budowa studni głębinowej nr 3 na tereniu ujęcia wód podziemnych w m. Udorpie dz. nr 2131305
Informacja o wyniku przetargu "Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny-benzyny uniwersalnej"1263
informacja o wyniku przetragu na budowę studni nr 3 w Udorpiu1521
usługi geodezyjne132
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r2243
01.20202564
20212727
201914
20201227
20211210
Wykaz darowizn 2498
WYKAZ DOFINANSOWAŃ OTRZYMANYCH PRZEZ 2459
Uchwała nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów spólki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki1161
Uchwała nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi Miejskie Bytów spółki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu1207
Uchwała nr 12/2019 Zgromadzenia Wspóników Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. z dnia 12.04.2019r.o zmianie uchwały Nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu1213
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów85
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego120
Wyniki przetargu 1703
raport2661
Uchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach1102
Uchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 20201130
Uchwała nr16/2020 z dnia 15 października 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 20211061
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego1628
Wyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1326
Wyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona 1474
Kontrola ZUS 20211155
Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych166
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie1064
Wyniki przetargu - Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie1361
Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2021991
Wyniki przetargu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 20211163
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1017
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1127
Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego1029
Wyniki przetargu - Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego990
Wynik przetargu- wyłonienie drugiego wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy przez pierwszego wykonawcę dot. przetargu Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy za 981
Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2020982
Wyniki przetargu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 20201076
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów-20201108
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 20201071
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020rok1093
Wyniki przetargu- Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020rok1097
Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. -Opel Vivaro1086
Wyniki przetargu - Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. -Opel Vivaro1051
Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej1074
Wyniki przetargu - Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej1101
Raport z kontroli WIOŚ 2021985
Wyniki Przetargu -Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.1022
wyniki przetargu -Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk994
wyniki prztragu - Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów999
wyniki przetargu -Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów1013
wyniki prztargu - dostawa samochodu ciężarowego1016
Unieważnie prztragu-Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu988
Wyniki prztargu -Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 20191014
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Wodociągów Miejskich w Bytowie7499
Wyniki przetargu:Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 950
Dostawa samochodu w wersji 2 osobowej964
wyniki przytargu-Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r983
wyniki przetargu-Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach968
wyniki przetargu-" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"978
Unieważnienie postępowania - Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 2018981
wyniki prztaragu- Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 31016
Przetarg na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej947
Wyniki przetargu: Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej976
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok870
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok1915
Główny ksiegowy/księgowa377
Kierownik ds. gospodarki odpadami komunalnymi104
Ładowacz - osoba do obsługi śmieciarki1036
Wyniki przetargu -Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2021rok889
Regulamin organizacyjny900
20221515
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego19
2022792
Plan wieloletni 2022-20281145
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2022rok648
wyniki przetargu na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2022520
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bytów za rok 20211679
przetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."2640
2023503
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.20241328
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r. 1035
Wykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki3867
Ogłoszenie - sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024513
przetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."2662
Informacja o wynikach - badanie sprawozdanie finansowego za lata 2023 i 2024210
Wykonywanie okresowych przegladów konserwacyjnych dla urządzeń transportu bliskiego będących na wyposazeniu spółki Wodociagi Miejskie Bytów Sp. z o.o1910
2024283
Plan wieloletni na lata 2022-2028301
Razem463636

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 471233