Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa/Cennik
Zatwierdzona taryfa na okres 26.05.2020 - 25.05.2021 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2020-2022
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2020
Archiwum
-> 2013
->2014
->2015
->2016
-> 2017
->2018
->2019
* 2018
Archiwum
-> 2013
-> 2014
-> 2015
-> 2016
-> 2017
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry

DokumentOdwiedzin
Przedmiot działalności3017
Dane przedsiębiorstwa805
Dane przedsiębiorstwa2892
Struktura organizacyjna3081
Taryfa obowiązująca od dnia 1.12.2011 roku do dnia 30.11.2012 roku61
Obsługa płatności2456
Regulamin31
Akty prawne2521
Formularze i wnioski do pobrania2432
Wzory umów2345
Oferty pracy3322
Dane kontaktowe2847
Redakcja22183
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2012 roku do 30.11.2013 roku146
Badanie bilansu32
10
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków2203
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach224
Dostawa polimeru do odwadniania osadu ściekowego903
dostawa polimeru do odwadniania osadu80
Budowa studni głębinowej nr 3b oraz likwidację istniejących studni głębinowych nr 3 i 3a1081
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie815
Warunki do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego 1029
Ogłoszenie taryfy na rok 2014298
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2013 roku do 30.11.2014 roku125
przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej2062
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej1883
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie1598
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" - etap II 863
badanie bilansu30
Ogłoszenie taryfy na rok 20152359
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2014 do 30.11.2015 roku331
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach od dnia 1.12.2014 do dnia 30.11.2015r.354
Godziny pracy zakładu w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.101
przetarg na dostawę paliwa983
Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej36
powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zabezpieczenie konstrukcji betonowych zbiornika wody pitnej109
Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Miejskie Bytów Spółkę z o.o. obowiązujący od 01.07.2013 r.337
przetarg na dostawę koparko-ładowarki1195
wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki36
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.1375
Ogłoszenie taryfy na rok 20162396
Taryfa obowiązująca od dnia 01.12.2015 do 30.11.2016 roku424
Cena za przyjęcie ścieków dowozonych do Oczyszczalni ścieków w Przyborzycach od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.189
Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.5406
wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza - etap III262
wyniki przetargu na budowę studni 6b oraz likwidację studni 6a284
wyniki przetargu na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej1654
Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie" 895
Przetarg na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej54
Wyniki przetargu dotyczacego budowy studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie 892
badanie bilansu 20161501
Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 963
Wyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1078
Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych. 1226
ogłoszenie o przedłużenie taryfy611
Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.961
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Wodciagów Miejskich565
Wyniki przetargu na dostawę samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.1228
Cena za przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego na Oczyszczalni ścieków Przyborzyce od dnia 01.03.2017r.519
Uchwała w sprawie przedluienia czasu obowiqzywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków178
Uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 1 lutegp 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków187
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP1469
1353
Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 824
Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów827
"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1753
Sukcesywna dostawa kruszywa i usługi transportowo sprzętowe1100
Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 11113
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3" 1104
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego6326
1588
Maszynista stacji pomp179
Monter sieci wod- kan131
przetarg nawierzchnie54
przetarg paliwo63
unieważnienie przetargu na dostawę paliwa4281
Drugi przetarg na sukcesyną dostawę paliw64
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny920
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.1218
Ogłoszenie w sprawie tafyfy oraz podliczników6918
908
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe239
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.237
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie244
dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe575
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.727
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 81
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach301
wykonanie dokumentacji projektowej SUW769
Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków obowiązująca od dnia 26 maja 2018544
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12 25
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12 1741
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach671
Ogłoszenie o wyniku przetargu studnia Mokrzyn775
przetarg na minikoparkę z przyczepą transportową 1354
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach607
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"726
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej764
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.3654
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 4071
Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.548
Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.469
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów541
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów686
Dostawa samochodu ciężarowego498
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu626
Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spólkę Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o.211
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu7616
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 4049
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów365
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów176
Zatwierdzona Taryfa60
Razem156207

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 158937