Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
Archiwum
*2021
* 2018
Archiwum
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-13 08:10:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-13 08:08:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-13 08:08:44
Typ zmianPublikowanie
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-13 08:00:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-13 08:00:22
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego- wyłonienie 2 wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy 1 wykona
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-13 07:53:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-07 20:04:50
Typ zmianPublikowanie
DokumentWyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-07 20:02:57
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-07 20:02:16
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWyniki przetargu dt sukcesywnej dostawy kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-07 19:59:58
Typ zmianPublikowanie
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-06 17:27:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-06 17:26:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-06 17:26:51
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWyniki przetargu na wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-06 17:25:52
Typ zmianModyfikacja
DokumentUchwała nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów spólki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 11:07:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentUchwała nr 12/2019 Zgromadzenia Wspóników Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. z dnia 12.04.2019r.o zmianie uchwały Nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 11:04:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentUchwała nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągi Miejskie Bytów spółki z ograniczona odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 11:01:58
Typ zmianPublikowanie
DokumentUchwała nr16/2020 z dnia 15 października 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2021
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:57:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentUchwała nr16/2020 z dnia 15 października 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2021
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:57:05
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUchwała nr16/2020 z dnia 15 października 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2021
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:56:20
Typ zmianPublikowanie
DokumentUchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2020
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:54:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentUchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2020
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:53:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentUchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2020
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:51:34
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUchwała nr16/2019 z dnia 5 grudnia 2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociagi Miejskie Bytów Spółki z o.o. w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2020
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:51:19
Typ zmianPublikowanie
DokumentUchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:44:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentUchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:44:18
Typ zmianModyfikacja
DokumentUchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:44:14
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentUchwała nr 1/2021 z dnia 31.03.2021 Zarządu Wodociagów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-04-02 10:43:53
Typ zmianModyfikacja
Dokument2021
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-31 13:46:37
Typ zmianModyfikacja
Dokument2021
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-31 13:36:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentObsługa płatności
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-31 09:09:25
Typ zmianPublikowanie
Dokumentraport
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-30 10:19:15
Typ zmianModyfikacja
Dokumentraport
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-30 10:05:35
Typ zmianModyfikacja
Dokumentraport
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-30 10:05:20
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokumentraport
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-30 09:58:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu " Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów"
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-26 11:26:47
Typ zmianPublikowanie
DokumentWyniki przetargu " Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów"
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-26 11:24:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu " Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów"
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-26 11:23:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu " Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów"
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-26 11:23:48
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWyniki przetargu " Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów"
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-26 11:23:32
Typ zmianPublikowanie
DokumentWykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 13:38:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 13:38:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 13:03:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 12:27:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 12:26:21
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 12:25:55
Typ zmianModyfikacja
Dokument Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 09:03:41
Typ zmianModyfikacja
Dokument Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 09:03:33
Typ zmianPublikowanie
Dokument Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 08:57:08
Typ zmianModyfikacja
Dokument Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 08:56:44
Typ zmianModyfikacja
Dokument Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 08:56:14
Typ zmianModyfikacja
Dokument Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 08:55:21
Typ zmianModyfikacja
Dokument Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 08:54:47
Typ zmianModyfikacja
Dokument Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 08:54:36
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-25 08:53:14
Typ zmianModyfikacja
DokumentSukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:55:07
Typ zmianModyfikacja
DokumentBudowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:55:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentBudowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:54:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa samochodu ciężarowego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:54:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentSukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:54:31
Typ zmianModyfikacja
DokumentUsługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:54:21
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:54:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:53:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentSukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:53:36
Typ zmianModyfikacja
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:53:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentZapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:53:19
Typ zmianModyfikacja
Dokument" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:53:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:52:55
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg na minikoparkę z przyczepą transportową
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:52:48
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg na minikoparkę z przyczepą transportową
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:52:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentOgłoszenie o wyniku przetargu studnia Mokrzyn
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:52:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:52:29
Typ zmianModyfikacja
DokumentPrzetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:52:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentBudowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:52:12
Typ zmianModyfikacja
Dokumentwykonanie dokumentacji projektowej SUW
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:52:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:51:51
Typ zmianModyfikacja
DokumentBudowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:51:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:51:33
Typ zmianModyfikacja
Dokumentdostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:51:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:51:16
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:51:10
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:51:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentRemonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:46:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentSukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:46:15
Typ zmianModyfikacja
DokumentDrugi przetarg na sukcesyną dostawę paliw
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:46:08
Typ zmianModyfikacja
Dokumentunieważnienie przetargu na dostawę paliwa
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:46:01
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg paliwo
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:45:55
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg nawierzchnie
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:45:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentModernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:45:39
Typ zmianModyfikacja
DokumentBudowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3"
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:45:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentBudowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:45:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentSukcesywna dostawa kruszywa i usługi transportowo sprzętowe
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:45:17
Typ zmianModyfikacja
Dokument"Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3"
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:45:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentBudową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:45:01
Typ zmianModyfikacja
DokumentSukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:44:54
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu na dostawę samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:44:06
Typ zmianModyfikacja
DokumentDostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:43:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:43:50
Typ zmianModyfikacja
DokumentWyniki przetargu dotyczacego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:43:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentRemont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2021-03-24 10:43:24

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 194367