Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów
Typ zmianPublikowanie
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2023 i 2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-09-08 13:08:42
Typ zmianModyfikacja
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2023 i 2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-09-08 13:08:35
Typ zmianModyfikacja
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2023 i 2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-09-08 13:08:25
Typ zmianModyfikacja
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2023 i 2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-09-08 13:07:45
Typ zmianModyfikacja
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2023 i 2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-09-08 13:05:00
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2023 i 2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-09-08 12:57:02
Typ zmianModyfikacja
DokumentFormularze i wnioski do pobrania
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-06-13 13:10:48
Typ zmianModyfikacja
DokumentFormularze i wnioski do pobrania
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-06-13 13:09:30
Typ zmianModyfikacja
DokumentFormularze i wnioski do pobrania
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-06-13 13:09:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-06-02 13:30:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-06-02 13:29:26
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-18 09:51:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-18 09:51:00
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-17 15:17:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-17 15:16:46
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-17 15:11:51
Typ zmianPublikowanie
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-17 15:00:32
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-17 15:00:24
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-17 14:59:59
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-17 14:51:17
Typ zmianModyfikacja
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-17 14:50:32
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentWykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-17 14:50:26
Typ zmianModyfikacja
Dokument2023
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-05-16 08:43:50
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:44:33
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:44:22
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:39:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:39:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:38:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:37:49
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:37:31
Typ zmianPublikowanie
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:35:19
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:35:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:33:34
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:29:41
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:28:04
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:23:18
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:23:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 14:16:40
Typ zmianPublikowanie
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 13:53:43
Typ zmianModyfikacja
DokumentFormularze i wnioski do pobrania
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 13:51:44
Typ zmianModyfikacja
DokumentWzory umów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 13:48:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentWzory umów
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 13:40:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 13:30:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 13:29:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 13:29:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 13:27:56
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 13:25:55
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 12:48:11
Typ zmianModyfikacja
DokumentZatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-04-20 12:47:15
Typ zmianModyfikacja
Dokument2023
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-03-24 11:19:24
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokument2023
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2023-03-24 11:15:21
Typ zmianModyfikacja
Dokument2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-12-22 12:24:40
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-24 13:45:58
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-18 12:30:50
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-18 10:09:08
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-15 09:35:55
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:19:26
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:18:52
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:16:50
Typ zmianPublikowanie
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:16:29
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:16:20
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:14:00
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:06:25
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:06:11
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:05:43
Typ zmianModyfikacja
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:04:58
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokumentprzetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-09 13:03:48
Typ zmianModyfikacja
Dokument2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-04 07:47:59
Typ zmianModyfikacja
Dokument2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-04 07:47:09
Typ zmianModyfikacja
DokumentAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bytów za rok 2021
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-03 07:24:41
Typ zmianPublikowanie
DokumentAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bytów za rok 2021
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-03 07:24:27
Typ zmianModyfikacja
DokumentAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bytów za rok 2021
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-03 07:24:17
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bytów za rok 2021
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-11-03 07:23:50
Typ zmianModyfikacja
Dokumentwyniki przetargu na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-10-27 15:02:13
Typ zmianPublikowanie
Dokumentwyniki przetargu na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-10-27 15:02:07
Typ zmianModyfikacja
Dokumentwyniki przetargu na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-10-27 15:01:57
Typ zmianDodanie dokumentu
Dokumentwyniki przetargu na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-10-27 15:01:03
Typ zmianPublikowanie
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2022rok
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-09-14 15:00:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2022rok
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-09-14 15:00:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2022rok
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-09-14 15:00:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2022rok
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-09-14 14:58:54
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentBadanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2022rok
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-09-14 14:58:33
Typ zmianModyfikacja
Dokument2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-09-14 08:03:46
Typ zmianModyfikacja
Dokument2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-09-13 10:00:58
Typ zmianModyfikacja
DokumentŁadowacz - osoba do obsługi śmieciarki
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-20 13:16:30
Typ zmianPublikowanie
Dokument2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-19 11:33:23
Typ zmianModyfikacja
Dokument2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-19 11:33:13
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan wieloletni 2022-2028
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-18 11:40:34
Typ zmianModyfikacja
Dokumentplan wieloletni 2021-2024
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-18 11:40:03
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan wieloletni 2022-2028
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-18 11:39:19
Typ zmianPublikowanie
DokumentPlan wieloletni 2022-2028
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-18 11:39:12
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan wieloletni 2022-2028
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-18 11:38:20
Typ zmianModyfikacja
DokumentPlan wieloletni 2022-2028
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-18 11:37:40
Typ zmianDodanie dokumentu
DokumentPlan wieloletni 2022-2028
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-18 11:29:08
Typ zmianModyfikacja
DokumentDane przedsiębiorstwa
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-07-18 11:27:23
Typ zmianModyfikacja
DokumentDane przedsiębiorstwa
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-06-08 07:24:19
Typ zmianModyfikacja
Dokument2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-05-10 14:10:56
Typ zmianModyfikacja
DokumentDane przedsiębiorstwa
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-04-13 07:21:47
Typ zmianModyfikacja
Dokument2022
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-04-13 07:21:05
Typ zmianModyfikacja
DokumentObowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
UżytkownikAgnieszka Wnuk Lipińska
Data2022-03-14 12:51:59

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 407858