Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

Zarząd "Wodociągów Miejskich Bytów" Spółki z o. o. informuje: 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził decyzją nr GD.RZT.70.10.86.2023/D.MW taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Bytów na lata 2023-2026 

Zatwierdzona taryfa na okres  27.04.2023 – 26.04.2024 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,79 zł/m3

4,09 zł/m3

2.

Grupa 2

3,83 zł/m3

4,14 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

5,98 zł/m3

6,46 zł/m3

 

Zatwierdzona taryfa na okres  27.04.2024 – 26.04.2025 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,80 zł/m3

4,10 zł/m3

2.

Grupa 2

3,84 zł/m3

4,15 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

6,23 zł/m3

6,73 zł/m3

 

Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2025 – 26.04.2026 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,91 zł/m3

4,22 zł/m3

2.

Grupa 2

3,95 zł/m3

4,27 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

6,31 zł/m3

6,81 zł/m3

 

Grupa 1. – odbiorcy usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych.

Grupa 2. – odbiorcy usług pobierających wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, odbiorcy usług pobierający wodę w związku z działalnością prowadzoną w sferze użyteczności publicznej (np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, straż pożarna, policja, urzędy itp.), Gmina Bytów pobierająca wodę: z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania fontann, do zraszania ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe.

* cena określona w taryfie jest ceną netto do której dolicza się podatek od towarów i usług (stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%), wartość brutto została obliczona dla 1 m3  

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytów na lata 2023-2026.pdf1 598,70 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2023-04-20, godz. 14:35)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2023-04-20, godz. 14:44)
Odwiedzin: 983

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 465304