Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały
Kontrole

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając na podstawie art. 132 i 133 (Zamówienia sektorowe) 
Ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami) 
ogłasza  przetarg nieograniczony na

Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu
na działce nr
12/10  przy  ul.  A.  Mickiewicza  1  w  Bytowie 
-  etap  IV.  
Remont  nawierzchni komunikacyjnych.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Warunki do składania ofert na zagospodarowanie.pdf741,66 kB
Formularze oferty - zał. nr 1,2,3.pdf687,95 kB
Projekt umowy - zał. nr 4.pdf68,09 kB
Projekt budowlany zagospodarowanie terenu zał. nr 5.pdf1 814,12 kB
Przedmiar robót zał. nr 6.pdf54,73 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-09-16, godz. 14:33)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-09-03, godz. 13:49)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 236145