Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając na podstawie art. 132 i 133 (Zamówienia sektorowe) 
Ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami) 
ogłasza  przetarg nieograniczony na

     „Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów  czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie  ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy  ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie”

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Formularze oferty zaĹ,Ä.cznik numer 1,2,3. (1).pdf453,57 kB
Projekt umowy - zaĹ,Ä.cznik numer 4.doc101,50 kB
Projekt robĂłt geologicznych wykonania otworu wiertniczego nr 11 na terenie miejskiego uj ecia wody w Bytowie - zaĹ,Ä.cznik numer 5.pdf14 768,62 kB
Operat wodnoprawny na wykonanie urzÄ.dzen wodnych dla otworu numer 11 na terenie miejskiego ujecia wody w Bytowie - zaĹ,acznik numer 6.pdf11 425,04 kB
Przedmiar robĂłt -zaĹ,acznik numer 8.pdf199,77 kB
Warunkido skĹ,adania ofert na realizacje zamówienia.pdf3 229,73 kB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robĂłt geologicznych otworu nr 11 wraz z wykonaniem urzÄ.dzeĹ" wodnych na terenie miejskiego ujecia wody w Byto.pdf994,74 kB
odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf359,20 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-09-03, godz. 13:50)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-09-03, godz. 10:35)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 422264