Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając na podstawie art. 132 i 133 (Zamówienia sektorowe) 
Ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami) 
ogłasza  przetarg nieograniczony na 

Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie - etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ - Warunki do składania ofert na zagospodarowanie terenu.pdf495,76 kB
Formularze oferty - zał. nr 1,2,3.pdf446,79 kB
wzór umowy zał.nr 4.pdf218,51 kB
Projekt zagospodarowania terenu etap III - zał. nr 5.PDF611,54 kB
Projekt zagospodarowania terenu etap III - zał. nr 5a.PDF11 521,04 kB
Przedmiar robót - zał. nr 6.pdf569,34 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-09-16, godz. 14:35)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-09-16, godz. 14:34)
Odwiedzin: 3388

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 471236