Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez

Spółkę Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn  – kontynuacja wiercenia otworu "

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf4 882,28 kB
załączniki graficzne Dodatek do projektu robót geologicznych Mokrzyn 2018.pdf18 882,68 kB
załączniki graficzne STWiOR Mokrzyn 2019.pdf16 924,38 kB
Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.pdf948,83 kB
Przedmiar robót.pdf327,00 kB
Zał. Nr 1 Formularz oferty.doc41,50 kB
Zał. Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx14,48 kB
Zal. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.doc31,00 kB
Zal. Nr 4 Wykaz wykonanych zamówień.doc53,00 kB
Zal. Nr 5 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc37,00 kB
Zal. Nr 6 Wykaz sprzętu i zaplecza technicznego będącego w posadaniu Wykonawcy.doc39,50 kB
Zał Nr 7 Wzór umowy.doc121,50 kB
Zał. Nr 8 Dodatek do projektu robót geologicznych Mokrzyn 2018.doc624,50 kB
Zał. Nr 9 STWiOR Mokrzyn - 2019.doc177,50 kB
Unieważnienie przetargu nieograniczonego.pdf268,47 kB
Autor dokumentu: Maciej Metel
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-08-13, godz. 13:37)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-08-13, godz. 13:14)
Odwiedzin: 3120

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 471235