Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2018 - 21
Archiwum
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały
Kontrole
ZUS

Zarząd

Marcin Rychter – Dyrektor

 

 

Rada Nadzorcza

Gierszewski Bogdan Krzysztof – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kędzierski Marian – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Kuten Marian – Członek Rady Nadzorczej
Wnuk Lipińska Agnieszka Grażyna– Członek Rady Nadzorczej
Szultka Tomasz – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą Spółka działa: "Wodociągi Miejskie Bytów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytowie
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000148922
Miejscowość: Bytów
Adres: ul.A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów
NIP: 842-000-28-95
REGON: 770564574
Nr konta: Pekao S.A. I o/Bytów 05 1240 3783 1111 0000 4080 9252
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 18 290 400,00 zł
(słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy  czterysta  złotych  )
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk-Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2012-09-30, godz. 10:55)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-03-24, godz. 08:16)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 216551