Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

Zarząd

Marcin Rychter – Dyrektor

 

 

Rada Nadzorcza

Jacek Żmuda - Trzebiatowski– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lech Chrostowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Adam Sędziński – Członek Rady Nadzorczej
Wnuk Lipińska Agnieszka Grażyna– Członek Rady Nadzorczej
Szultka Tomasz – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą Spółka działa: "Wodociągi Miejskie Bytów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytowie
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000148922
Miejscowość: Bytów
Adres: ul.A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów
NIP: 842-000-28-95
REGON: 770564574
Nr konta: Pekao S.A. I o/Bytów 05 1240 3783 1111 0000 4080 9252
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 20.404.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia  milionów czterysta  cztery tysiące  złotych  )
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk-Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2012-09-30, godz. 10:55)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2024-05-14, godz. 10:54)
Odwiedzin: 6524

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 465310