Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały
Kontrole

Zarząd

Marcin Rychter – Dyrektor

 

 

Rada Nadzorcza

Gierszewski Bogdan Krzysztof – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kędzierski Marian – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Kuten Marian – Członek Rady Nadzorczej
Wnuk Lipińska Agnieszka Grażyna– Członek Rady Nadzorczej
Szultka Tomasz – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą Spółka działa: "Wodociągi Miejskie Bytów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytowie
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000148922
Miejscowość: Bytów
Adres: ul.A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów
NIP: 842-000-28-95
REGON: 770564574
Nr konta: Pekao S.A. I o/Bytów 05 1240 3783 1111 0000 4080 9252
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 18 290 400,00 zł
(słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy  czterysta  złotych  )
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk-Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2012-09-30, godz. 10:55)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-03-24, godz. 08:16)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 236158