Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

 logo bip 2.jpg

 

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta.
 Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego”

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Specyfikacja Istotnych Warównków Zamówienia.pdf.pdf6 452,45 kB
Załącznik nr 1- Formularz oferowy.docx21,11 kB
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.doc26,00 kB
Załącznik Nr 3- Doświadczenie wykonawcy.doc33,00 kB
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób do realizacji zadania.doc32,50 kB
Załącznik nr 5- Projekt umowy.docx28,84 kB
Załącznik nr 6 -Przedmiar robót.pdf1 208,60 kB
Załącznik nr 7 -Rzut dachu.pdf424,05 kB
Załącznik nr 8- Okna w dachu.pdf32,86 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf293,57 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-09-13, godz. 07:37)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-08-04, godz. 14:33)
Odwiedzin: 3002

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 460256