Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały
Kontrole

Dokumenty
Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo - sprzętowe
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie
wyniki przetargu: dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe
wynik przetargu -Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach
Wynik przetargu -wykonanie dokumentacji projektowej SUW
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dt.Budowy studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12
Wyniki przetargu -Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach
Wynik Przetargu nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12
Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 2018
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej
Wyniki przetargu:Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej
Dostawa samochodu w wersji 2 osobowej
wyniki przytargu-Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r
wyniki przetargu-Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach
wyniki przetargu-" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"
Unieważnienie postępowania - Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 2018
Przetarg na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej
Wyniki przetargu: Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 227500