Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

Podmenu
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
"Wodociagi Miejskie Bytów" Spółka z o.o., 
prowadzi  następujące rejestry:
  1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej)
  2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki
  3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej
  4. Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników
  5. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń)
  6. Rejestr umów zawieranych przez "Wodociagi Miejskie Bytów"  Sp. z o.o.
  7. Rejestr skarg
  8. Rejestr - ewidencja wodomierzy
  9. Rejestr podłączeń do sieci wod-kan 
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2017-03-03, godz. 14:30)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-03-24, godz. 08:24)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 407830