Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2018 - 21
Archiwum
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały
Kontrole
ZUS

Podmenu
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
"Wodociagi Miejskie Bytów" Spółka z o.o., 
prowadzi  następujące rejestry:
  1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej)
  2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki
  3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej
  4. Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników
  5. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń)
  6. Rejestr umów zawieranych przez "Wodociagi Miejskie Bytów"  Sp. z o.o.
  7. Rejestr skarg
  8. Rejestr - ewidencja wodomierzy
  9. Rejestr podłączeń do sieci wod-kan 
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2017-03-03, godz. 14:30)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-03-24, godz. 08:24)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 216553