Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

 

logo bip 2.jpg  

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

działając  w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych przez

Spółkę ”Wodociągi Miejskie Bytów” Sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki ”Wodociągi Miejskie Bytów” Sp. z o.o. nr 1/2021 z dnia 04.01.2021r.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie otworu zastępczego nr 1A z urządzeniami wodnymi  i obudową naziemną oraz likwidacja otworu nr 1 wraz z urządzeniami wodnymi i obudową podziemną studni w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 20/16, obręb 0009 Pomysk Wielki”

 

 

 

 

Załączniki graficzne do projektu robót geologicznych w PDF

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf150,97 kB
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf244,23 kB
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf834,54 kB
Załącznik nr 4 Wykaz osób, którte będą uczestniczyć w postępowaniu.pdf566,61 kB
Załącznik nr 5 Wykaz sprzętu i zaplecza technicznego.PDF644,46 kB
Zalącznik nr 6 Wykaz wykonywanych zamówień.pdf432,80 kB
Załacznik nr 7 Projekt umowy.pdf644,10 kB
Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna.pdf451,68 kB
Załącznik nr 9 Projekt robót geologicznych 1A i likwidacja otworu nr 1- Pomysk Wielki.pdf1 911,43 kB
Załącznik nr 10 Operat wodnoprawny.pdf3 099,69 kB
Załącznik nr 10 Operat wodnoprawny.pdf3 099,69 kB
Załącznik nr 11 STWIOR.pdf1 172,60 kB
Załącznik nr 12 Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.pdf285,86 kB
Załącznik nr 13 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego.pdf189,81 kB
Przedmiar robót - demontaż podziemnej obudowy studni nr 1 - część 1.pdf290,02 kB
Przedmiar robór - likwidacja otworu nr 1 - część 2.pdf290,69 kB
Przedmiar robót - wiercenie otworu nr 1A część 1.pdf304,27 kB
Przedmiar robót - montaż obudowy naziemnej studnia nr 1A - część 2.pdf294,13 kB
SWZ.pdf6 847,94 kB
Załączniki graficzne do operatu na urządzenia - 1A.pdf16 164,70 kB
załączniki graficzne do STWiOR.pdf1 720,62 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf299,67 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2023-05-17, godz. 15:00)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2023-06-02, godz. 13:30)
Odwiedzin: 3714

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 465318