Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2018 - 21
Archiwum
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
Uchwały
Kontrole
ZUS

Zarząd "Wodociągów Miejskich Bytów" Spółki z o. o. informuje:

W dniu 23.03.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało prawomocną decyzję nr GD.RZT.70.14.84.2021/D.KR z dnia 26.02.2021  zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bytów  
na lata 2021-2024. 
 

Zatwierdzona taryfa na okres  31.03.2021 - 30.03.2022 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,36 zł/m3

3,63 zł/m3

2.

Grupa 2

3,40 zł/m3

3,67 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

4,82 zł/m3

5,21 zł/m3

Zatwierdzona taryfa na okres  31.03.2022 - 30.03.2023 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,44 zł/m3

3,72 zł/m3

2.

Grupa 2

3,49 zł/m3

3,77 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

4,88 zł/m3

5,27 zł/m3

Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2023 - 30.03.2024 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,53 zł/m3

3,81 zł/m3

2.

Grupa 2

3,57 zł/m3

3,86 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

5,00 zł/m3

5,40 zł/m3

 

* cena określona w taryfie jest ceną netto, do której dolicza się podatek od towarów i usług (stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%), wartość brutto obliczona została dla 1 m3

W związku ze zmianą ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków Wodociągi "Miejskie Bytów" Spółka z o.o. rozliczy  na dzień zmiany taryfy wszystkich Odbiorców korzystających z naszych usług.

Grupa 1. – odbiorcy usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych: budynki jedno i wielorodzinne oraz odbiorcy pobierający wodę bezpowrotnie zużytą (w tym ogrody).

Grupa 2. – odbiorcy usług pobierających wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  oraz odbiorcy usług pobierający wodę w związku z działalnością prowadzoną w sferze użyteczności publicznej(np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, urzędy itp.) oraz dla celów przeciwpożarowych

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfyGD.RZT.70.14.84.2021.D.KR.pdf1 463,23 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-03-23, godz. 09:38)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-03-24, godz. 08:09)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 216556