Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 - 30.03.2024 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
Wieloletni planu rozwoju na lata 2021-2024
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

Zarząd "Wodociągów Miejskich Bytów" Spółki z o. o. informuje:

W dniu 23.03.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało prawomocną decyzję nr GD.RZT.70.14.84.2021/D.KR z dnia 26.02.2021  zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bytów  
na lata 2021-2024. 
 

Zatwierdzona taryfa na okres  31.03.2021 - 30.03.2022 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,36 zł/m3

3,63 zł/m3

2.

Grupa 2

3,40 zł/m3

3,67 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

4,82 zł/m3

5,21 zł/m3

Zatwierdzona taryfa na okres  31.03.2022 - 30.03.2023 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,44 zł/m3

3,72 zł/m3

2.

Grupa 2

3,49 zł/m3

3,77 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

4,88 zł/m3

5,27 zł/m3

Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2023 - 30.03.2024 r. wynosi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,53 zł/m3

3,81 zł/m3

2.

Grupa 2

3,57 zł/m3

3,86 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

5,00 zł/m3

5,40 zł/m3

 

* cena określona w taryfie jest ceną netto, do której dolicza się podatek od towarów i usług (stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8%), wartość brutto obliczona została dla 1 m3

W związku ze zmianą ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków Wodociągi "Miejskie Bytów" Spółka z o.o. rozliczy  na dzień zmiany taryfy wszystkich Odbiorców korzystających z naszych usług.

Grupa 1. – odbiorcy usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych: budynki jedno i wielorodzinne oraz odbiorcy pobierający wodę bezpowrotnie zużytą (w tym ogrody).

Grupa 2. – odbiorcy usług pobierających wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  oraz odbiorcy usług pobierający wodę w związku z działalnością prowadzoną w sferze użyteczności publicznej(np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, urzędy itp.) oraz dla celów przeciwpożarowych

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfyGD.RZT.70.14.84.2021.D.KR.pdf1 463,23 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-03-23, godz. 09:38)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2021-03-24, godz. 08:09)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 369488