Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa
Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024
Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 - 26.04.2026 r.
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i i/lub odprowadzanie ścieków
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
*2021
*2022
*2023
Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i knalizacyjnych
Obowiązek informacyjny w związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
2022
2023
Nie podlegające ustawie
Archiwum
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Rejestr umów
Wykaz darowizn
Wykaz dofinansowań
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Dokumenty Spółki
Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej
2020
2021
2022
2023
2024
Uchwały
Kontrole
Odpady
Analiza stanu gospodarki odpadami komnunalnymi w Gminie Bytów

Zarząd "Wodociągów Miejskich Bytów" Spółki z o. o. informuje:

 

dnia 23.03.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało prawomocną decyzję zatwierdzającą taryfę  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bytów

 na lata 2021-2024.

 

 

Zatwierdzona taryfa na okres  31.03.2021 – 30.03.2022 r. wynosi:

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,36 zł/m3

4,63 zł/m3

2.

Grupa 2

3,40 zł/m3

4,67 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

4,82 zł/m3

5,21 zł/m3

 

 

Zatwierdzona taryfa na okres  31.03.2022 – 30.03.2023 r. wynosi:

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,44 zł/m3

3,72 zł/m3

2.

Grupa 2

3,49 zł/m3

3,77 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

4,88 zł/m3

5,27 zł/m3

 

 

Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2023 – 30.03.2024 r. wynosi:

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,53 zł/m3

3,81 zł/m3

2.

Grupa 2

3,57 zł/m3

3,86 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

5,00 zł/m3

5,40 zł/m3

 

 

 

Grupa 1. – odbiorcy usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych: budynki jedno i wielorodzinne ora odbiorcy pobierający wodę bezpowrotnie zużytą (w tym ogrody).

 

Grupa 2. – odbiorcy usług pobierających wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  oraz odbiorcy usług pobierający wodę w związku z działalnością prowadzoną w sferze użyteczności publicznej(np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, urzędy itp.) oraz dla celów przeciwpożarowych.

 

* cena określona w taryfie jest ceną netto do której dolicza się podatek od towarów i usług (stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%), wartość brutto została obliczona dla 1 m3  

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfyGD.RZT.70.14.84.2021.D.KR(1).pdf1 463,26 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2023-04-20, godz. 13:53)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2023-04-20, godz. 14:16)
Odwiedzin: 771

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 449507