Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa/Cennik
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2018-2021
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2019
Archiwum
-> 2013
->2014
->2015
->2016
-> 2017
->2018
->2019
* 2018
Archiwum
-> 2013
-> 2014
-> 2015
-> 2016
-> 2017
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry

Dokumenty
Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.
Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.
Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów
Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
Dostawa samochodu ciężarowego
Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn - kontynuacja wiercenia otworu

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 130513