Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa/Cennik
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2018-2021
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2018
Archiwum
-> 2013
->2014
->2015
->2016
-> 2017
->2018
* 2018
Archiwum
-> 2013
-> 2014
-> 2015
-> 2016
-> 2017
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry

Dokumenty
dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.
wykonanie dokumentacji projektowej SUW
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach
Ogłoszenie o wyniku przetargu studnia Mokrzyn
przetarg na minikoparkę z przyczepą transportową
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 106631