Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa/Cennik
Zatwierdzona taryfa na okres 26.05.2020 - 25.05.2021 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2020-2022
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2020
Archiwum
-> 2013
->2014
->2015
->2016
-> 2017
->2018
->2019
* 2018
Archiwum
-> 2013
-> 2014
-> 2015
-> 2016
-> 2017
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności

Dokumenty
dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe
Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.
wykonanie dokumentacji projektowej SUW
Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12
Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach
Ogłoszenie o wyniku przetargu studnia Mokrzyn
przetarg na minikoparkę z przyczepą transportową
Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach
" Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego"
Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej
Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.
Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 182316