Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa/Cennik
Zatwierdzona taryfa na okres 26.05.2020 - 25.05.2021 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2020-2022
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2020
Archiwum
-> 2013
->2014
->2015
->2016
-> 2017
->2018
->2019
* 2018
Archiwum
-> 2013
-> 2014
-> 2015
-> 2016
-> 2017
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry

logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez

Spółkę Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn  – kontynuacja wiercenia otworu "

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf4 882,28 kB
załączniki graficzne Dodatek do projektu robót geologicznych Mokrzyn 2018.pdf18 882,68 kB
załączniki graficzne STWiOR Mokrzyn 2019.pdf16 924,38 kB
Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.pdf948,83 kB
Przedmiar robót.pdf327,00 kB
Zał. Nr 1 Formularz oferty.doc41,50 kB
Zał. Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx14,48 kB
Zal. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.doc31,00 kB
Zal. Nr 4 Wykaz wykonanych zamówień.doc53,00 kB
Zal. Nr 5 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc37,00 kB
Zal. Nr 6 Wykaz sprzętu i zaplecza technicznego będącego w posadaniu Wykonawcy.doc39,50 kB
Zał Nr 7 Wzór umowy.doc121,50 kB
Zał. Nr 8 Dodatek do projektu robót geologicznych Mokrzyn 2018.doc624,50 kB
Zał. Nr 9 STWiOR Mokrzyn - 2019.doc177,50 kB
Unieważnienie przetargu nieograniczonego.pdf268,47 kB
Autor dokumentu: Maciej Metel
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2019-12-09, godz. 10:18)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2020-03-04, godz. 09:31)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 155959