Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa/Cennik
Zatwierdzona taryfa na okres 26.05.2020 - 25.05.2021 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2020-2022
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2020
Archiwum
-> 2013
->2014
->2015
->2016
-> 2017
->2018
->2019
* 2018
Archiwum
-> 2013
-> 2014
-> 2015
-> 2016
-> 2017
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności

logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. 

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez

Spółkę Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę samochodu ciężarowego."

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf7 811,33 kB
Zał. Nr 1 Formularz ofertowy.pdf215,65 kB
Zał. Nr 2 Formularz charakterystyki technicznej samochodu.pdf116,22 kB
Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf199,30 kB
Zał. Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.pdf198,42 kB
Zał. Nr 5 Wzór umowy.pdf149,81 kB
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ.pdf292,47 kB
Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące SIWZ na Dostawę samochodu ciężarowego.pdf279,36 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf273,86 kB
Autor dokumentu: Maciej Metel
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2019-04-16, godz. 14:20)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2019-12-09, godz. 10:08)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 168541