Biuletyn Informacji PublicznejWODOCIĄGI MIEJSKIE BYTÓW sp. z o.o. www.wodabytow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
O firmie
Przedmiot działalności
Dane przedsiębiorstwa
Struktura organizacyjna
Dla klientów
Taryfa/Cennik
Zatwierdzona taryfa na okres 26.05.2020 - 25.05.2021 r.
Obsługa płatności
Regulamin
Akty prawne
Formularze i wnioski do pobrania
Wzory umów
Ogłoszenia
* 2014
* 2015
*2016
*2017
*2018
Wieloletni planu rozwoju na lata 2020-2022
Zamówienia publiczne
Podlegające ustawie
Nie podlegające ustawie
* 2020
Archiwum
-> 2013
->2014
->2015
->2016
-> 2017
->2018
->2019
* 2018
Archiwum
-> 2013
-> 2014
-> 2015
-> 2016
-> 2017
Oferty pracy
Oferty pracy
Kontakt
Dane kontaktowe
Rejestry
Rejestry

 logo bip 2.jpg

 

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta.
 Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego”

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Specyfikacja Istotnych Warównków Zamówienia.pdf.pdf6 452,45 kB
Załącznik nr 1- Formularz oferowy.docx21,11 kB
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy.doc26,00 kB
Załącznik Nr 3- Doświadczenie wykonawcy.doc33,00 kB
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób do realizacji zadania.doc32,50 kB
Załącznik nr 5- Projekt umowy.docx28,84 kB
Załącznik nr 6 -Przedmiar robót.pdf1 208,60 kB
Załącznik nr 7 -Rzut dachu.pdf424,05 kB
Załącznik nr 8- Okna w dachu.pdf32,86 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf293,57 kB
Autor dokumentu: Agnieszka Wnuk Lipińska
Udostępnił: Agnieszka Wnuk Lipińska (2018-08-28, godz. 12:50)
Modyfikacja: Agnieszka Wnuk Lipińska (2018-10-01, godz. 14:48)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 155990