II prztragu- Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 2017

 

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.


prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, z wskazaniem, iż na podstawie art. 132 i 133 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami) do przedmiotowego zamówienia jako zamówienia sektorowego nie stosuje się przepisów Ustawy, zaprasza do przystąpienia do przetargu na

Sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej”.

 

 

Załączniki:

  • Przetarg paliwo 2017 II- warunki.pdf 
  • Oferta paliwo.doc 
  • Formularz cenowy.doc 
  • Oświadczenie.doc 
  • Projekt umowy II.pdf 
  • Wykaz pojazdów.doc 
  • odpowiedzi na zadane pytania.pdf