Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając na podstawie art. 132 i 133 (Zamówienia sektorowe) 
Ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami) 
ogłasza  przetarg nieograniczony na

 

„Sukcesywną dostawę kruszywa i świadczenie
usług transportowo - sprzętowych
dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o.
na terenie Gminy Bytów”

 

Załączniki:

  • ogłoszenie kruszywo sprzet.pdf 
  • SIWZ kruszywo sprzet.pdf 
  • oferta kruszyw sprzet.doc 
  • Oświadczenie kruszywo sprzet.doc 
  • Projekt umowy na dostawę kruszywa oraz usługi transporotwo sprzętowe.pdf