Obsługa płatności


Płatości przelewem prosimy wysyłać na konto:
Pekao S.A. I o/Bytów 05 1240 3783 1111 0000 4080 9252.
W tytule przelewu prosimy o podanie numeru faktury, lub ID – numeru klienta; ułatwi to Spółce księgowanie płatności.