Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając na podstawie art. 132 i 133 (Zamówienia sektorowe) 
Ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami) 
ogłasza  przetarg nieograniczony na

"Dostawę samochodu osobowego w wersji  9 osobowej krótkiej
(BUS) -1szt. ".

Załączniki:

  • Warunki do składania na dostawę samochodu ofert-bis.pdf 
  • Oferta na samochód osobowy w wersji 9 osobowej.pdf 
  • Wzór umowy sprzedaży.pdf 
  • pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf