Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie"

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając na podstawie art. 132 i 133 (Zamówienia sektorowe) 
Ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych 
( Dz.U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami) 
ogłasza  przetarg nieograniczony na

     „Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów  czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie  ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy  ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie”

Załączniki:

  • Formularze oferty zaĹ,Ä.cznik numer 1,2,3. (1).pdf 
  • Projekt umowy - zaĹ,Ä.cznik numer 4.doc 
  • Projekt robĂłt geologicznych wykonania otworu wiertniczego nr 11 na terenie miejskiego uj ecia wody w Bytowie - zaĹ,Ä.cznik numer 5.pdf 
  • Operat wodnoprawny na wykonanie urzÄ.dzen wodnych dla otworu numer 11 na terenie miejskiego ujecia wody w Bytowie - zaĹ,acznik numer 6.pdf 
  • Przedmiar robĂłt -zaĹ,acznik numer 8.pdf 
  • Warunkido skĹ,adania ofert na realizacje zamówienia.pdf 
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robĂłt geologicznych otworu nr 11 wraz z wykonaniem urzÄ.dzeĹ" wodnych na terenie miejskiego ujecia wody w Byto.pdf 
  • odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf