Dane przedsiębiorstwa

Zarząd

Marcin Rychter – Dyrektor

 

 

Rada Nadzorcza

Jacek Żmuda - Trzebiatowski– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lech Chrostowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Adam Sędziński – Członek Rady Nadzorczej
Wnuk Lipińska Agnieszka Grażyna– Członek Rady Nadzorczej
Szultka Tomasz – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą Spółka działa: "Wodociągi Miejskie Bytów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytowie
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000148922
Miejscowość: Bytów
Adres: ul.A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów
NIP: 842-000-28-95
REGON: 770564574
Nr konta: Pekao S.A. I o/Bytów 05 1240 3783 1111 0000 4080 9252
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 20.404.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia  milionów czterysta  cztery tysiące  złotych  )