przetarg:"Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o."

logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

ogłasza przetarg  dla zadania pn.

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.”

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 z późn. zm.)

Załączniki:

 • ogłoszenie o zamówieniu.pdf 
 • SWZ.pdf 
 • załącznik nr 1 - formularz oferty.docx 
 • załącznik nr 2 grupa kapitałowa.docx 
 • załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowne.pdf 
 • załącznik nr 4 oswiadczenie wykonawcy 125 pzp.docx 
 • załącznik nr 5 - zobowiązanie do udostępnienia zasobów.doc 
 • załącznik nr 6 - wykaz stacji paliw.docx 
 • Pytania do SWZ z dnia 26 października 2023 r. wraz z odpowiedziami.pdf 
 • Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf 
 • informacja z otwarcia ofert.pdf 
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf