Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021-30.03.2024

Zarząd "Wodociągów Miejskich Bytów" Spółki z o. o. informuje:

 

dnia 23.03.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało prawomocną decyzję zatwierdzającą taryfę  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bytów

 na lata 2021-2024.

 

 

Zatwierdzona taryfa na okres  31.03.2021 – 30.03.2022 r. wynosi:

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,36 zł/m3

4,63 zł/m3

2.

Grupa 2

3,40 zł/m3

4,67 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

4,82 zł/m3

5,21 zł/m3

 

 

Zatwierdzona taryfa na okres  31.03.2022 – 30.03.2023 r. wynosi:

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,44 zł/m3

3,72 zł/m3

2.

Grupa 2

3,49 zł/m3

3,77 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

4,88 zł/m3

5,27 zł/m3

 

 

Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2023 – 30.03.2024 r. wynosi:

 

Lp.

Rodzaj usługi

Cena za 1 m 3

netto

brutto*

 

Dostawa wody

 

 

1.

Grupa 1

3,53 zł/m3

3,81 zł/m3

2.

Grupa 2

3,57 zł/m3

3,86 zł/m3

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

1.

Grupa 1, Grupa 2

5,00 zł/m3

5,40 zł/m3

 

 

 

Grupa 1. – odbiorcy usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych: budynki jedno i wielorodzinne ora odbiorcy pobierający wodę bezpowrotnie zużytą (w tym ogrody).

 

Grupa 2. – odbiorcy usług pobierających wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  oraz odbiorcy usług pobierający wodę w związku z działalnością prowadzoną w sferze użyteczności publicznej(np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, urzędy itp.) oraz dla celów przeciwpożarowych.

 

* cena określona w taryfie jest ceną netto do której dolicza się podatek od towarów i usług (stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%), wartość brutto została obliczona dla 1 m3  

Załączniki:

  • Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfyGD.RZT.70.14.84.2021.D.KR(1).pdf