Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2022rok

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

działając w oparciu o „Regulaminu udzielania zamówień podprogowych przez Spółkę "Wodociągi Miejskie Bytów" sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki "Wodociągi Miejskie Bytów" sp. z o.o. nr 01/2021 z dnia 04.01.2021r., 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

Badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.

Załączniki:

  • Ogłoszenie badanie sprawozdania 2022.docx