wyniki prztaragu- Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3

ogłoszenie o wyniku przetargu studnia nr 3 Pomysk Wielki.jpg