wyniki przytargu-Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r