Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2020

logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez Spółkę Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018 r., zmieniony Zarządzeniem Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 2/2019 z dnia 01.10.2019 r.

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów

Załączniki:

  • SWIZ Geodezja 2020.pdf 
  • Oferta geodeta 2020.doc 
  • usługi geodezyjne - formularz cenowy.doc 
  • Oświadczenie.doc 
  • Projekt umowy na usługi geodezyjne-.doc