deklaracja

"Wodociągi Miejskie Bytów" Sp. Z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.wodabytow.pl


Według https://validator.utilitia.pl/analyses/new
oraz  (http://checkers.eiii.eu)

Dla strony www.bip.wodabytow.pl wynik walidacji jest pozytywny i strona spełnia wymogi dostępności.