Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej 2019

logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

 

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez

 

Spółkę Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny - benzyny uniwersalnej

Załączniki:

  • Warunki przetarg paliwo 2019.pdf 
  • Oferta paliwo 2019.doc 
  • Formularz cenowy.doc 
  • Wykaz pojazdów.doc 
  • Projekt umowy 2019.doc 
  • Oświadczenie.doc 
  • Odpowiedzi dotyczące przetargu.pdf 
  • Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf