Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów

logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

Działając w oparciu  o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

"Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka
z o.o. na terenie Gminy Bytów"

Załączniki:

  • SWIZ kruszywo i transport.pdf 
  • Oferta zał. nr 1.doc 
  • Oświadczenie kruszywo sprzet.doc 
  • Projekt umowy.docx 
  • Ogłoszenie- kruszywo.pdf