Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.

logo bip 2.jpg

 Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

Działając w oparciu  o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Bramy garażowe dwuskrzydłowe wykonane z drewna w ilości 5 sztuk.

Załączniki:

  • Ogłoszenie.pdf