Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12

logo bip 2.jpg

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

działając w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień podprogowych przez spółkę Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. nr 02/2018 z dnia 07.03.2018r.
ogłasza zapytanie ofertowe na:

 

Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych
w miejscowości Mokrzyn, działka na 12

Załączniki:

  • SIWZ II studnia nr 3 MOKRZYN.pdf 
  • Formularz ofertyZałącznik Nr 123 45 Mokrzyn..doc 
  • Projekt umowy Studnia nr 3 Mokrzyn zał. nr 6.pdf 
  • projekt robót geologicznych załcznik nr 7.pdf 
  • decyzja zatwierdzajaca projekt robót geologicznych zał. 7a.pdf 
  • operat wodnoprawny Otwór nr 3 Mokrzyn zał. nr 8.pdf 
  • Przedmiar robót zał. nr 9.pdf 
  • STWiOR otwór nr 3 Mokrzyn zał. nr 10.pdf 
  • DECYZJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO zał. nr 11.pdf